niedziela, 28 maj

Logowanie

Zarejestruj się! Przypomnij hasło

Użytkownicy Online

Na stronie przebywa:
4 użytkowników
Trzebiel
Wieś położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego.
Trzebiel
Województwo: lubuskie
Powiat: żarski
Gmina: Trzebiel

Położenie:
Trzebiel położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie żarskim. Od północy gmina Trzebiel graniczy z gminą Brody i Tuplice, od wschodu z gminą Lipinki Łużyckie, a od południa z gminą Przewóz i miastem Łęknica. Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Nysa Łużycka będąca tutaj granicą państwową pomiędzy Polską a Niemcami.

Opis miejscowości:
Do końca II wojny światowej Trzebiel był miastem, które swoje początki wywodziło ze zlokalizowania na skrzyżowaniu szlaku Gubin - Zgorzelec oraz Żary - Forst. Zachowane fragmenty murów fortyfikacyjnych i układ urbanistyczny świadczą, że Trzebiel był ważnym ośrodkiem lokalnym. Korzystna lokalizacja komunikacyjna do dziś jest ważnym atutem Trzebiela

Trzebiel
Wieś położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego.

W Trzebielu odbywają się takie imprezy jak:

- "Dzień Trzebiela", którego organizatorem jest Urząd Gminy w Trzebielu (czerwiec)

- Off Club Trzebiel na ulicy Żarskiej 52, w potocznie nazywanym przez mieszkańców miejscowości „zielonym budynku"; odbywają się koncerty zespołów rockowych. Więcej informacji na http://www.myspace.com/offclubtrzebiel

autor: gimtuplice

Trzebiel
Wieś położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego.
Trzebiel
Wieś położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego.

 

Zabytki Trzebiela:

- Wieża mieszkalna – pocz. XIV w. - Przyziemie dawnego kościoła parafialnego – XIV w. - Wieża miejska przy dawnej Bramie Żarskiej – 2 poł. XIV w. - Szubienica studniowa – 1 poł. XVI w. - Przyziemie dawnego ratusza – XVI w. - Fragmenty murów miejskich – poł XVII w. - Kaplica cmentarna – 1 poł. XIX w. - Pałac – 1 poł. XVII w.

źródło: Wikipedia

PAŁAC W TRZEBIELU

W średniowieczu i w okresie nowożytnym Trzebiel był niewielkim miastem stanowiacym centralny ośrodek państwa stanowgo. Od początku XIV wieku, zarządcy bądź właściciele tutejszych dóbr kameralnych rezydowali w ulokowanej na terenie miasta wieży mieszkalnej, która w drugiej połowie XVI wieku stała się siedzibą urzędu czynszowego i ostatecznie straciła charakter rezydencjonalny. Ówcześni właściciele Trzebiela – panowie von Promnitz, na stałe siedzieli w pobliskich Żarach, ale do Trzebiela przybywali często na łowy, jak i w sprawach służbowych. Zrodziła się zatem potrzeba wzniesienia odpowiedniej budowli o rozbudowanych funkcjach rezydencjonalnych ale także spełniajacej funkcje obronne. Pomysł wzniesienia takiej budowli zrodził się w głowie Heinricha Anselma von Promnitz, władajacego Trzebielem w latach 1597 – 1622. On to właśnie, w 1601 roku rozpoczął budowę późnorenesansowego dworu. Trudno dokładnie określić kiedy budowa została ukończona ale pewne jest, że nastapiło to przed śmiercią Heinricha Anselma (1622), gdyż w latach 1622 – 1632 rezydowała tutaj wdowa po zmarłym właścicielu. Nowy dwór miał być założeniem typu palazzo in fortezza. Między innymi, z tego względu usytuowany został w południowo – wschodniej części miasta, zaraz za obwarowaniami miejskimi, w dolinie niewielkiej rzeki Lanki. Zbudowano go z cegły i kamienia polnego na planie kwadratu o boku 22 m. Piwnica przykryta została sklepieniami kolebkowymi, parter sklepieniami kolebkowymi z lunetami zaś piętro drewnianymi stropami. Wokół centralnie umieszczonej klatki schodowej, zgrupowano pomieszczenia w układzie amfiladowym. Całość przykrywał czterospadowy dach z dwoma wielkimi kominami. Na każdej kondygnacji, w każdej ze scian bocznych umieszczono po sześć okien. Jedynie we frontowej ścianie wschodniej na górnej kondygnacji umieszczono pieć okien, na dolnej cztery okna a w środku, pomiądzy nimi, znajdowało sie główne wejście. Wejście dla służby oraz wejście do piwnicy umieszczino w północnej ścianie dworu. Elewacje pozbawione podziałów zdobiła dekoracja sgrafittowa zachowana obecnie reliktowo. Naroża najprawdopodobniej zdobione były boniowaniem. Dwór i niewielki obszar wokół niego otoczono murem obronnym ze strzelnicami i czterema bastejami w narożach oraz szeroką i nawodnioną fosą. Dojazd do dworu prowadził od wschodu, poprzez murowany, przerzucony ponad fosę most. W 1729 roku, Erdmann II von Promnitz, po wybudowaniu barokowego pałacu w Żarach (w latach 1710 – 1726) przystąpił do przebudowy dworu w Trzebielu. Przebudową prawdopodobnie kierował architekt August Beer, który nadał mu formę barokowego pałacu. Dość zwartą bryłę budowli nakryto teraz dachem mansardowym, a w celu podkreślenia wertykalizmu budowli wprowadzono zdwojone pilastry, dzieląc elewację frontową na trzy części. Oś środkową zaznaczono portalem zwieńczonym belkowaniem oknem z pseudo-balkonem i dekoracją sztukatorską, nad oknem zaś umieszczono wysoką lukarnę. Wertykalizm dodatkowo podkreślono wstawką z motywem spływających wolut. Trójdzielnemu podziałowi fasady odpowiada we wnętrzu trójarkadowe wejście. Otaczające pałac mury obronne z bastejami obniżono, rozbierając jednocześnie mur południowy, w celu ułatwienia dojścia do założonego parku.

autor - Piotr Haracz - Publiczne Gimnazjum w Tuplicach

autor: gimtuplice

Trzebiel
Wieś położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego.

JAN BENEDYKT SOLFA  (1483 – 1564)

     Urodził się w 1483 roku w Trzebielu w rodzinie aptekarza Benedykta Solfy. Tutaj ukończył szkołę parafialną (będącą odpowiednikiem szkoły podstawowej) i w 1506 roku rozpoczął studia na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. W 1512 roku został magistrem atrium. W latach 1513 - 1518 odbył studia medyczne we Włoszech, prawdopodobnie w Bolonii i Wenecji.      Po ukończeniu studiów wrócił do Krakowa, przyjął święcenia kapłańskie, otrzymał probostwo w Bochnii i zacieśnił znajomość z Mikołajem Kopernikiem. Dzięki tej znajomości zapoznał się z teorią heliocentryczną jeszcze przed jej opublikowaniem i stał się jej oddanym zwolennikiem. Później utrzymywał z Kopernikiem kontakty korespondencyjne oraz wspólnie leczył z nim znane osobistości (min. biskupa warmińskiego Maurycego Ferbera).      W 1522 roku kupiec krakowski Jan Boner polecił Solfę królowi Zygmuntowi I Jagiellonowi, od którego uzyskał on stanowisko nadwornego lekarza. Ponadto uzyskał on cały szereg kanonii. Był kanonikiem warmińskim, głogowskim, wrocławskim, wileńskim, sandomierskim i warszawskim. Objął także stanowisko scholastyka przy kolegiacie św. Krzyża we Wrocławiu (w 1546 roku został tutaj dziekanem), a później prepozyturę w kapitule warmińskiej i kustodię kolegiaty łowickiej.       W 1541 roku cesarz Karol V podniósł go do stanu szlacheckiego i obdarzył herbem. Nobilitacja otworzyła mu drzwi do kapituły krakowskiej.      Po 1547 roku Solfa odwiedził rodzinny Trzebiel i przekazał 12 000 reńskich guldenów na odnowę zniszczonego przez zarazę miasta. Dla potrzeb mieszkańców ufundował szpital i wspomógł materialnie urząd cyrulika – aptekarza miejskiego. Darowizny te świadczą o niewątpliwie wielkim sentymencie, jakim Solfa darzył miejsce, w którym przyszedł na świat.        Był człowiekiem zaufanym i ustosunkowanym, a także wpływowym. Przez długie lata związany był Janem Bonerem i podkanclerzym Piotrem Tomickim oraz cieszył się poparciem kanclerza Samuela Maciejowskiego i hetmana Jana Tarnowskiego.         Solfa był autorem wielu nowatorskich traktatów medycznych o sposobach leczenia różnych chorób i o etyce lekarskiej. Pisał wiersze i prace o tematyce historycznej teologicznej i filozoficznej. Jego dzieła na bieżąco wydawane były w Krakowie, a także w Moguncji. Ponadto utrzymywał  żywe kontakty z wieloma wybitnymi myślicielami w Europie, min. z Włochem Coelio Calcagninim i z Erazmem z Rotterdamu.        Zmarł w Krakowie 30 marca 1564 roku i jako kanonik kapituły krakowskiej pochowany został w podziemiach katedry wawelskiej.       

autor: gimtuplice

Trzebiel
Wieś położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego.
Trzebiel
Wieś położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego.
Trzebiel
Wieś położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego.

Napisz do administratora


administrator@atlaswsi.pl